Information om djur

Djur och olika forskningsområden

Det är omöjligt att säga exakt, men det finns ungefär nio till tio miljoner djurarter på vår planet. Det finns med andra ord ett mörkertal på ungefär en miljon djurarter. För att få lite perspektiv kan man säga att det finns en djurart per invånare i Sverige. Många djurarter är okända och kommer så också förbli. Kanske är hundar eller katter de djur du tycker bäst om, men det finns betydligt fler djur att intressera sig för.

Har du hört talas om zoologi? Det är läran om djur. Den som är utbildad i zoologi kommer jobba som zoolog. Om du frågar en zoolog vad ett djur är, då kommer han eller hon ge dig en invecklad förklaring om att djur har gemensamt att de är flercelliga organismer, att de dessutom är rörliga och heterotrofa.

Heterotrofa betyder att de får energi från föda. Ett djur består av muskler, nervsystem och dessutom ett hålrum för nedbrytning av intagen föda. Som alltid finns det undantag, men detta gäller generellt. Med andra ord är människan ett djur i den bemärkelsen, men inom juridiken särskilja man människan från djuren genom att skriva och tala om ”djur förutom människan”. Det finns ungefär 30 olika huvudgrupper av djur. Människan placeras i gruppen för ryggsträngsdjur – en grupp som är relativt artfattig.

Den som intresserar sig zoologi kan också specialisera sig inom olika grenar. Cetologi, exempelvis, är läran om valar. Entomologi är insektsforskning, etologi är läran om djurs beteenden, herpetologi är grod- och kräldjursforskning, primatologi är apforskning och ornitologi är fågelforskning. Det finns med andra ord inga gränser för hur mycket det finns att lära sig om djur – oavsett hur mycket du lär dig om djur finns det alltid mer allt lära sig. Och det är väl en av många saker som är så spännande med zoologi?

djur