Om olika hästraser

Hästraser i världen och Sverige

Listan över hästraser kan göras lång. I världen finns det hundratals olika hästraser, några mer kända än andra. Det är särskilda egenskaper, eller särdrag, som går i arv som kännetecknar en ras från en annan. Däremot har man inte alltid talat om raser i den bemärkelsen, utan tidigt gav man dem istället namn efter ursprung eller användningsområde. Det viktigaste var hästarnas egenskaper och inte deras utseende. På senare år har det dock blivit en förskjutning från detta, och hästar måste följa en standard för att bli registrerad som en särskild ras.

Antalet hästraser är redan många i antal, men de blir allt fler. USA är ett av de länder där man gärna avlar nya raser. Dock är att avla en ny hästras inte något man kan göra på tu man hand, för innan rasen kan erkännas måste landets jordbruksverk godkänt rasen.

Sverige har flera inhemska hästraser. Genom avel och brukande av hästarna är det djurägarna som bevarar dessa raser. Den svenska ardennerhästen är en av våra hästraser. Ardennerhästar importerades från andra länder och parades sedan med den svenska lantrasen. Hästen är mycket stark och har ett lättsamt lynne. Därför är den också utmärkt som arbetshäst.

Gotlandsrusset är en annan av våra svenska hästraser. På Gotland har rasen sina rötter, men avlas mer på fastlandet idag. På Lojsta hed på Gotland kan du besöka en flock Gotlandsruss, där de får leva i det fria under bar himmel. Rasen är mycket trevlig att ha att göra med, och fungerar utmärkt bland barn. Gotlandsrusset är också populär inom olika hästsporter, som exempelvis trav.

Den svenska brukshästen har sitt ursprung i den svenska lanthästen. Så sent som 1964 delade man upp rasen i två – travarrasen och brukshästrasen. Hästen har de bästa förutsättningar för att användas inom bruksnäringen och har därför kommit att kallas för brukshäst.

hästraser